Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gapwaves AB

Gapwaves AB

Gapwaves AB
Klippan 3 B
414 51 Göteborg

Hemsida:

www.gapwaves.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gapwaves har utvecklat och erbjuder en patenterad platt antenn för trådlös kommunikation mellan basstationer och kommande 5G-mobilnätverk.

Teckningsperiod:

23 april 2018 - 8 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

152,4 Mkr + 30,6 Mkr

Teckningskurs:

17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

304,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägarna erhåller En teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en B-aktie i företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen på 152,4 Mkr kan även en övertilldelningsoption användas som då ger bolaget högst 30,6 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss