Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gapwaves AB

Gapwaves AB

Gapwaves AB
Klippan 3 B
414 51 Göteborg

Hemsida:

www.gapwaves.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gapwaves har utvecklat och erbjuder en patenterad platt antenn för trådlös kommunikation mellan basstationer och kommande 5G-mobilnätverk.

Teckningsperiod:

23 april 2018 - 8 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

152,4 Mkr + 30,6 Mkr

Teckningskurs:

17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

304,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägarna erhåller En teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en B-aktie i företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen på 152,4 Mkr kan även en övertilldelningsoption användas som då ger bolaget högst 30,6 Mkr.

Uppdaterat: 2018-04-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss