Svensk antennteknologi ligger helt rätt i tiden – nu kan du investera

Det svenska företaget Gapwaves har löst ett länge existerande problem inom antennteknologi: att massproducera antenner i vågledarteknik utan att tappa i kvalitet. För att hålla uppe tempot genomför de nu en nyemission.

– Alla vill bygga antenner med vågledarteknologi. Problemet är att det har varit både dyrt och komplicerat vilket inneburit att det inte gått att massproducera den här typen av produkter, säger Lars-Inge Sjöqvist, vd på Gapwaves.

Detta problem har Gapwaves kommit runt med sin patenterade teknologi, baserad på forskning från Chalmers i Göteborg. Alternativet till vågledarteknologi är i dag kretskortsbaserad antennteknologi men den innebär stora energiförluster; energiförluster som också ökar när man går upp i frekvens. Teknologin gör det möjligt att ta bort väggarna i vågledaren och istället bygga lager med pinnar som avgränsning, vilket gör gapvågledarteknologin producerbar i stora volymer. På så sätt löser Gapwaves att problem som många har brottats med.

– I takt med att vi vill ha högre hastigheter i våra mobilnät går världen mot högre frekvenser och då behöver vi teknologi som kan matcha det. Jag har svårt att se att utvecklingen på det här området kommer att stanna av inom den närmsta framtiden, säger Lars-Inge Sjöqvist.

Fokus på telekom och bilradar

Gapwaves fokuserar just nu främst på telekom och fordonsindustrin. Här är övergången till 5G och utvecklingen av självkörande bilar drivande.

– Bilradar kommer till exempel att bli betydligt viktigare i och med att självkörande fordon blir vanligare. Sensorsystemen i bilarna behöver bli mycket bättre än vad de är i dag och där har vi bevisat att vår teknik kan förbättra prestandan avsevärt – och dessutom göra det till samma kostnad som kretskortstekniken, förklarar Lars-Inge Sjöqvist och tillägger:

– Men vi hittar hela tiden nya möjliga användningsområden. För bara ett år sedan insåg vi att det fanns en marknad för tekniken inom fordonssektorn, och i dag är det ett av de områden som vi satsar mest på, säger Lars-Inge Sjöqvist.

Nyemission ska hålla tempot uppe

Gapwaves gör för tillfället förstudier tillsammans med ett antal intresserade kunder inom segmenten telekom och automotive för att visa hur tekniken kan lösa deras problem – att den fungerar lika bra som beräkningarna visar att den gör. Nästa steg är att utveckla produkter som kan integreras i kundernas system.

Nu satsar företaget på att komma ut på marknaden så fort som möjligt. Därför genomför de nu en nyemission som pågår fram till den 11 maj.

– Marknadsvolymer kommer inte att vara ett problem för oss eftersom avtal med bara en av de kunder som vi för diskussioner med skulle kunna innebära runt 20 procent av världsmarknaden. Vi vill inte riskera att någon stjäl vår teknik och hamnar i en situation med patentstrider och då måste vi få in kapital för att hålla uppe tempot, säger han.

Varför ska man investera i Gapwaves?

– Under mina 30 år i branschen har jag aldrig haft en så fantastisk affärsmöjlighet i mina händer. Vi har unik teknologi inom ett område där det finns en stor efterfrågan och behöver inte vinna speciellt många kunder för att tjäna mycket pengar. Dessutom ligger vi helt rätt i tiden, säger Lars-Inge Sjöqvist.

Fakta:
Gapwaves grundades 2011 av Per-Simon Kildal, professor vid Chalmers och har 17 godkända patent och ytterligare 39 registrerade. I november 2016 noterades företaget på Nasdaq First North och har i dagsläget cirka 5000 aktieägare, varav de största är Kildal Antenn och vd Lars-Inge Sjöqvist.

Läs mer om emissionen på Gapwaves hemsida

Gapwaves AB

Gapwaves har utvecklat och erbjuder en patenterad platt antenn för trådlös kommunikation mellan basstationer och kommande 5G-mobilnätverk.