Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gaming Corps AB

Gaming Corps AB

Gaming Corps AB
Dragarbrunnsgatan 35
754 39 Uppsala

Hemsida:

www.gamingcorps.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Gaming Corps är ett spelbolag som både gör stora AAA-produktioner med förlagsfinansiering, traditionella mobilspel och casino-mobilspel. Med en inriktning på att oftast använda kända rättigheter från film och tv.

Teckningsperiod:

5 oktober 2016 - 18 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

23,13 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 oktober 2016

Värdering:

11,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget avser säkerställa emissionen genom att inhämta tecknings- och garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp.

Uppdaterat: 2016-10-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss