Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gabather AB

Gabather AB

Gabather AB
Ideon
223 70 Lund

Hemsida:

www.gabather.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gabather är ett forskningsbolag inom läkemedel, inriktat på sjukdomar som kommer från det centrala nervsystemet.

Teckningsperiod:

3 december 2021 - 17 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18 Mkr

Teckningskurs:

4 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 december 2021

Värdering:

54 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckningar en (1) unit. En (1) unit består av en aktie och en teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom garantiåtaganden.

Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 18 – 29 oktober 2022, till kursen 6,00 SEK.

Uppdatering: Teckningsperioden har flyttats till 3-17 december 2021.

Uppdatering: Den extra bolagsstämman som hölls den 29 november beslutade att inte godkänna den föreslagna företrädesemissionen.

"Styrelsen kommer till följd av beslutet att utvärdera vilka andra alternativ Bolaget har för att finansiera den fortsatta verksamheten."

Samma dag kallades till extra bolagsstämma där man ska rösta om styrelsen. "omval av styrelseledamoten Olov Sterner samt nyval av Anders Lönnberg, Katarina Gospic och Bert Junno. Till styrelsens ordförande föreslår aktieägarna Anders Lönnberg."

Uppdaterat: 2021-12-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss