Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FSport AB

FSport AB

FSport AB
Järnvägsgatan 9
252 24 Helsingborg

Hemsida:

www.fsportgroup.net

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FSport är en utvecklare och operatör av interaktiva fantasytävlingar som baseras på verkliga händelser där man förutspår framtiden. Denna typ av spel när det gäller sport kallas för daily fantasy sport.

Teckningsperiod:

8 september 2021 - 22 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,25 Mkr

Teckningskurs:

22,50 kr per unit / 4,50 kr per aktie

Likviddag:

28 september 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

66,3 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO1.

Post:

1 unit, minimum 310 units.

Övrigt:

FSport noteras på First North efter emissionen. I skrivande stund vet vi inte när teckningsperioden stänger, bara att den startar den 1 september 2021.

Uppdatering: Teckningstiden är 8-22 september 2021. Notering på First North den 30 september.

Teckningsförbindelser om sammanlagt till cirka 14,25 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet har erhållits från befintliga ägare, styrelseledamöter och nya investerare.

Uppdaterat: 2021-09-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss