Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fragbite Group AB

Fragbite Group AB

Fragbite Group AB
Medborgarplatsen 3, Plan 8
118 72 Stockholm

Hemsida:

www.fragbitegroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Fragbite Group är en koncern som utvecklar och publicerar mobilspel samt är verksamt inom e-sport. Publiceringsverksamheten hanterar både egna och externa företags spel. Fragbite Group AB hette tidigare FunRock AB.

Teckningsperiod:

22 juni 2021 - 6 juli 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr + 5 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

9 juli 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

281 Mkr pre-money

Villkor:

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige, Danmark och Finland samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Post:

25 aktier, minimum 1375 aktier.

Övrigt:

Fragbite Group noteras på First North den 12 juli 2021.

En grupp investerare har inför erbjudandet, till samma pris som övriga investerare, åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 9,1 Mkr. Dessa är Inbox Capital AB (2 500 000 SEK), Ilja Batljan (2 000 000 SEK), Mikael Pettersson (1 200 000 SEK), Karl-Erik von Bahr (1 000 000 SEK), Stefan Tengvall (1 000 000 SEK), Sten Wranne (300 000 SEK), Joachim Rittfeldt Hofvenschiöld (300 000 SEK), Daniel Pereaux (200 000 SEK), Niclas Bergkvist (150 000 SEK), Dawid Myslinski (150 000 SEK), Olof Kajbjer (100 000 SEK), Marcus Teilman (100 000 SEK), Viktor Wågström (50 000 SEK), Karl Kajbjer (50 000 SEK).

Uppdaterat: 2021-06-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss