Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Flexiwaggon AB

Flexiwaggon AB

Flexiwaggon AB
Prästgatan 24
831 31 Östersund

Hemsida:

www.flexiwaggon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Flexiwaggon säljer, via sin försäljningsorganisation, järnvägsvagn och licenser. Företaget erbjuder även logistik- och transportlösningar, det vill säga tar hand om och bygger upp logistiken mellan lastbil och järnväg samt utför själva transporterna

Teckningsperiod:

1 oktober 2013 - 18 november 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5,06 Mkr

Teckningskurs:

92 kr per A-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

250 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss