Grön logistiklösning får upp landsvägstransporter på räls

Svenska företaget Flexiwaggon AB har utvecklat en tågvagnslösning där man på ett enkelt sätt kan köra på och av lastbilar, bussar och personbilar utan behov av terminaler. Nu genomför bolaget en nyemission för att ta nästa steg mot en marknad med enorm potential.

Vägarna blir allt mer belastade av fordon och tunga transporter vilket leder till ökad miljöpåverkan. Hållbara transportlösningar är nyckeln till smarta och miljövänliga transporter.

  – Vi ville lösa problemet med landsvägstransporter på ett miljövänligt sätt. Kan man få över lastbilar till räls istället finns många vinster. Förutom den uppenbara ekonomiska aspekten för åkaren och miljöaspekten så slipper man bilköer och spar bränsle. Dessutom kan föraren även vila upp sig under färden, säger Jan Eriksson, vd på Flexiwaggon.

Unik lösning

Det finns andra lösningar på marknaden där vägtransporter kan lastas på tågvagnar men dessa kräver terminaler och det tar lång tid att lasta och lossa.

  – Med Flexiwaggon tar det bara sju minuter att köra av och på fordonet. Föraren kan sköta allt själv via en fjärrkontroll, processen kan även skötas helt från loket. Det behövs ingen terminal utan det räcker med en hårdgjord yta intill rälsen.   

 Vagnen genererar själv el vilket gör att den inte är beroende av olika spänningar och frekvenser som finns på järnvägen idag. När lastbilen väl är lastad så klarar Flexiwaggon hastigheter på upp till 160 km/h.

Stort behov på marknaden

Marknaden för att få bort lastbilstransporter från vägarna är enorm. Flera länder med kraftiga miljöproblem måste finna nya hållbara lösningar.

  – Vi ser både Europa, Asien och USA som en framtidsmarknad med mycket stor potential. Bara i Schweiz passerar 1,2 miljoner lastbilar per år, i Brännerpasset i Österrike passerar 2,25 miljoner lastbilar per år. Ytterligare ett exempel är Spanien där 9000 lastbilar passerar genom Pyrenéerna varje dag. Dessa länder söker aktivt en lösning på problemet med överbelastade vägar och vi har för närvarade kontakt med dem kring våra erbjudanden.

Nyemission för fortsatt utveckling och leverans

Flexiwaggon har precis fått sin första order och räknar med att sälja 720 vagnar till 2020. Europa och USA är två viktiga marknader i den kalkylen. För att finansiera upp första leveransen av flexivagnen och komma in på andra marknader med stor potential finns ett behov av nytt kapital.

  – Vi behöver 11 miljoner kronor, både privat och offentlig finansiering är intressant. Den unika och gröna transportlösning vi har utvecklat går i linje med framtidens hållbarhetsmål och miljötänk, avslutar Jan Eriksson.

TILL INFORMATIONSMEMORANDUM

OM FLEXIWAGGON

Flexiwaggon AB, utvecklar och marknadsför sin egenutvecklade flexivagn men erbjuder också logistik- och transportlösningar, som innebär att man designar och bygger logistiken mellan lastbilar och järnvägen och även tar hand om själva transporten.

LÄS MER HÄR

HÅLL DIG UPPDATERAD PÅ FLEXIWAGGONS NYHETER HÄR

Flexiwaggon AB

Flexiwaggon säljer, via sin försäljningsorganisation, järnvägsvagn och licenser. Företaget erbjuder även logistik- och transportlösningar, det vill säga tar hand om och bygger upp logistiken mellan lastbil och järnväg samt utför själva transporterna