Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Flexiwaggon AB

Flexiwaggon AB

Flexiwaggon AB
Prästgatan 24
831 31 Östersund

Hemsida:

www.flexiwaggon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Flexiwaggon säljer, via sin försäljningsorganisation, järnvägsvagn och licenser. Företaget erbjuder även logistik- och transportlösningar, det vill säga tar hand om och bygger upp logistiken mellan lastbil och järnväg samt utför själva transporterna

Teckningsperiod:

24 oktober 2011 - 20 mars 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 51,3 Mkr.

Villkor:

Post:

500 aktier, dvs 30.000 kr.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstid förlängd till den 20 mars 2012.

Uppdaterat: 2012-02-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss