Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Flexion Mobile Ltd

Flexion Mobile Ltd

Flexion Mobile Ltd
Unit G5 Harbour Yard Chelsea Harbour
London, UK

Hemsida:

www.flexionmobile.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Flexion erbjuder en global distributionsplattform för mobilspel utvecklade för android. Utvecklare och förläggare kan nå hela världens android-app-butiker via en enda kanal, utan att behöva integrera och hantera varje enskild kanal i världen.

Teckningsperiod:

3 december 2020 - 3 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,56 Mkr

Teckningskurs:

14,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en mobiltillverkare som är bolagets största distributionskanal (dvs Huawei).

Post:

Övrigt:

Denna riktade emission, som även om det inte skrivs rakt ut i pressmeddelandet tecknas av Huawei. Priset per aktie kommer att vara det samma som i den riktade emissionen man offentliggjorde samtidigt.

Uppdatering: Denna emission skulle vara på upp till 3 MEUR, blev 20,6 MSEK.

Uppdaterat: 2020-12-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss