Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Flexion Mobile Ltd

Flexion Mobile Ltd

Flexion Mobile Ltd
Unit G5 Harbour Yard Chelsea Harbour
London, UK

Hemsida:

www.flexionmobile.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Flexion erbjuder en global distributionsplattform för mobilspel utvecklade för android. Utvecklare och förläggare kan nå hela världens android-app-butiker via en enda kanal, utan att behöva integrera och hantera varje enskild kanal i världen.

Teckningsperiod:

3 december 2020 - 4 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

93,4 Mkr (+16,9 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

14,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat book building-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 3 december 2020 inledde Flexion en riktad emission på 9 MEUR som ska vara avklarad innan marknaden öppnar den 4 december.

Utöver denna emission ska företaget även göra en riktad emission på 3 MEUR till en mobiltillverkare.

Uppdatering: Intresset för erbjudandet uppges vara stort och det har utökats till en emission på 93 Mkr och att ägare säljer aktier för 17 Mkr.

Uppdaterat: 2020-12-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss