Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Finepart Sweden AB

Finepart Sweden AB

Finepart Sweden AB
Rinnavägen 6
517 33 Bollebygd

Hemsida:

www.finepart.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för tillverkning av komponenter med hög precision.

Teckningsperiod:

28 februari 2020 - 13 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,6 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

2,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 februari 2020

Värdering:

20,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är på 13,6 Mkr och vid stort intresse kan bolaget även använda en övertilldelningsoption på 3 Mkr.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och ett antal investerare.

Uppdaterat: 2020-02-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss