Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB

Ferronordic Machines AB
Hovslagargatan 5
114 48 Stockholm

Hemsida:

ferronordic.ru

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ferronordic Machines sköter försäljning och distribution av Volvomaskiner över hela Ryssland.

Teckningsperiod:

9 oktober 2013 - 24 oktober 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

500 Mkr

Teckningskurs:

1000 kr per prefensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Minimum 1000 aktier, dvs 1 Mkr.

Övrigt:

Utdelning på 100 kr per år (50 kr per halvår).

Ferronordic planerar att börsnotera sig under 2014. Då kan innehavare av preferensaktier konvertera till vanliga aktier med rabatt, alternativt lösas in kontant.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss