Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB
Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga

Hemsida:

www.ferroamp.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ferroamp erbjuder ett flertal produkter vilka tillsammans ger ett komplett system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av solelsproduktion.

Teckningsperiod:

24 maj 2022 - 25 maj 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

812,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 24 maj 2022 meddelade Ferroamp att de inleder en riktad emission på ca 1 miljoner aktier.

Uppdatering: Ferroamp sålde 1 miljon aktier till 60 kr per aktie och fick således in 60 Mkr.

Uppdaterat: 2022-05-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss