Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB
Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga

Hemsida:

www.ferroamp.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ferroamp erbjuder ett flertal produkter vilka tillsammans ger ett komplett system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av solelsproduktion.

Teckningsperiod:

8 februari 2019 - 22 februari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

16 kr per aktie och unit

Likviddag:

4 mars 2019

Avstämningsdag:

Värdering:

95 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 unit, minimum 350 units.

Övrigt:

Obs, i skrivande stund är exakt teckningsperiod inte bestämd, men bolaget siktar på att den inleds med veckan som börjar den 11 februari.

Efter emissionen noterar sig Ferroamp.

Varje unit innehåller 1 aktie och en teckningsoption av serie 2020 (TO1). Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny aktie till teckningskursen 21 kr under perioden 1-31 mars 2020.

32 Mkr av emissionen är säkerställd (11 Mkr via teckningsförbindelser och 21 Mkr via garantier).

Uppdatering: Teckningstiden är 8-22 februari och notering på First North är planerad till 22 mars 2019.

Uppdaterat: 2019-02-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss