Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB
Sibyllegatan 81
114 43 Stockholm

Hemsida:

/www.eyeonid.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Eyeonid utvecklar tjänster inom IT-säkerhet. Bolagets primära tjänst är scanning och bevakning för att föregå intrång på såväl privata som företags inloggningsuppgifter.

Teckningsperiod:

12 oktober 2022 - 26 oktober 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

17,8 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

10,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 7:4. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ge rätt att teckna sju (7) units. Varje unit består av en nyemitterad (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO8.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen täcks via ett garantikonsortium via en bottengaranti motsvarande cirka 14,2 MSEK och en toppgaranti motsvarande cirka 3,6 MSEK, sammanlagt motsvarande cirka 17,8 MSEK och 100 procent av emissionsbeloppet.

En (1) teckningsoption av serie TO8 ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden från och med 1 februari 2023 till och med 28 februari 2023 teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för ny aktie vid nyttjande av teckningsoptionen skall vara en kurs motsvarande en rabatt om cirka 30,0 procent mot den volymvägda genomsnittskursen, dock lägst aktiens kvotvärde, under handelsperioden från och med 17 januari 2023 till och med 30 januari 2023.

Uppdatering: 31,4 % tecknades med företrädesrätt och 2 % utan. 66,6 % tecknades av garanter.

Uppdaterat: 2022-10-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss