Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB

Eyeonid Group AB
Bondegatan 30
116 33 Stockholm

Hemsida:

eyeonid.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Eyeonid utvecklar tjänster inom IT-säkerhet. Bolagets primära tjänst är scanning och bevakning för att föregå intrång på såväl privata som företags inloggningsuppgifter.

Teckningsperiod:

3 december 2021 - 17 december 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

26,1 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 december 2021

Värdering:

58,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:9. För varje befintliga nio (9) aktier erhålls fyra (4) teckningsrätter. Varje teckningsrätt ger härvid rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen säkerställs dels via teckningsförbindelser från huvudägare uppgående till cirka 7 MSEK, dels av ett garantikonsortium uppgående till cirka 19,1 MSEK, totalt cirka 26,1 MSEK och sammanlagt motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2021-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss