Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Exsitec Holding AB

Exsitec Holding AB

Exsitec Holding AB
Snickaregatan 40
582 26 Linköping

Hemsida:

www.exsitec.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Exsitec är specialister på affärssystem, beslutsstöd, digitalisering och skräddarsydda verksamhetsapplikationer.

Teckningsperiod:

25 augusti 2020 - 8 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52,5 Mkr (+17,5 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

35 kr

Likviddag:

15 september 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

357 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. 45,1 Mkr är tecknat av åtagare på förhand.

Post:

1 aktie, minimum 200 aktier.

Övrigt:

Exsitec noteras på First North den 16 september 2020.

Creades AB, Cliens Småbolag och Syringa Capital har åtagit sig att, förvärva aktier i erbjudandet för sammanlagt 45,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 64,0 procent av aktierna i erbjudandet.

Uppdaterat: 2020-09-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss