Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Euroafrica Digital Ventures AB

Euroafrica Digital Ventures AB

Euroafrica Digital Ventures AB
Brahegatan 29
114 37 Stockholm

Hemsida:

www.euroafricadigitalventures.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

EuroAfrica Digital Ventures är en techhubb för digitala tjänster och plattformar. Företaget äger och driver tjänster och plattformar för både B2B och B2C.

Teckningsperiod:

8 mars 2021 - 22 mars 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

12,80 kr per unit / 6,40 kr per aktie

Likviddag:

29 mars 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

44,7 Mkr pre-money

Villkor:

Öppet för allmänheten. En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Post:

1 unit, minimum 425 units.

Övrigt:

EuroAfrica Digital Ventures noteras på First North den 6 april 2021.

Teckningsåtaganden om 14,2 Mkr har erhållits.

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie under perioden 1 mars 2023 till och med 31 mars 2023, till en teckningskurs per aktie motsvarande 8,32 SEK. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Euroafrica ytterligare 13,0 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss