Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enrad AB

Enrad AB

Enrad AB
Verkstadsgatan 10
504 62 Borås

Hemsida:

www.enrad.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Enrad utvecklar, tillverkar och säljer samt installerar miljövänliga energilösningar inom fyra huvudsegment; butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar.

Teckningsperiod:

31 maj 2017 - 21 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,2 Mkr

Teckningskurs:

5,60 kr

Likviddag:

5 juli 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

18 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Uppdatering: Det har hunnit bli den 26 maj 2017 och emissionen har ännu inte inletts och inga dokument har presenterats.

Uppdatering: Nya emissionsdatum är 31 maj - 21 juni 2017. Notering är planerad att ske på Aktietorget den 24 juli 2017.

Uppdaterat: 2017-05-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss