Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Enorama Pharma AB

Enorama Pharma AB

Enorama Pharma AB
Södergatan 3 4tr
211 34 Malmö

Hemsida:

enorama.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Enorama Pharma erbjuder produkter för personer som vill sluta röka, bland annat i form av medicinska tuggummin.

Teckningsperiod:

1 november 2018 - 16 november 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

52 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 oktober 2018

Värdering:

250,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd upp till 85 procent genom teckningsåtaganden om cirka 9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantier om cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 49 procent av Företrädesemissionen. Samtliga parter som ingått garantiåtagande har även ingått teckningsåtagande i Företrädesemissionen. Baulos Gruppen har ingått teckningsåtagande om 3 MSEK och garantiåtagande om 5 MSEK motsvarande 32 procent av Företrädesemissionen. Styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda deltar i Företrädesemissionen genom teckningsåtaganden bl. a. VD Mats Rönngard och vice VD Annette Agerskov.

Uppdaterat: 2018-10-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss