Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Encare AB

Encare AB

Encare AB
Olof Palmes gata 29
111 22 Stockholm

Hemsida:

/encare.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Encare har utvecklat ett IT-stöd som hjälper sjukhus att följa internationell best practice genom hela vårdkedjan vid större kirurgiska ingrepp.

Teckningsperiod:

9 maj 2022 - 6 juni 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

295 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

115,4 Mkr pre-money och 155,4 Mkr post money om emissionen under maj-juni 2022 fulltecknas.

Villkor:

Post:

Minimum 509 aktier

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss