Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellwee AB

Ellwee AB

Ellwee AB
Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

Hemsida:

/ellweegroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar.

Teckningsperiod:

28 april 2022 - 12 maj 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

74,9 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 april 2022

Värdering:

15,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 33:7. Aktieägare erhåller trettiotre (33) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent, varav cirka 23 MSEK genom teckningsförbindelser och cirka 52 MSEK genom garantiåtaganden.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till cirka 34,9 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 47 procent. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 40,0 MSEK eller cirka 53 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2022-05-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss