Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellwee AB

Ellwee AB

Ellwee AB
Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

Hemsida:

/ellweegroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar.

Teckningsperiod:

28 december 2020 - 11 januari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

45 Mkr

Teckningskurs:

20 kr per unit / 2,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

63 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Teckningsoptionerna är befintliga och innehas av bolaget.

Post:

Minimum 275 units.

Övrigt:

Ellwee noteras på First North den 19 januari 2021.

35,3 Mkr, motsvarande 78,4 procent av erbjudandet, är säkrat på förhand via teckningsåtagare.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 maj 2021 till och med den 31 maj 2021, till en teckningskurs per aktie motsvarande 2,5 SEK.

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 november 2021 till och med den 30 november 2021, till en teckningskurs per aktie motsvarande 2,5 SEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss