Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellen AB

Ellen AB

Ellen AB
Barnhusgatan 4
111 23 Stockholm

Hemsida:

/ellen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ellen utvecklar och tillhandahåller produkter inom intimhälsa för kvinnor.. Erbjuder bland annat probiotikaprodukter.

Teckningsperiod:

28 maj 2007 - 11 juni 2007

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

23,62 Mkr

Teckningskurs:

2,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

1000 aktier

Övrigt:

Handel med teckningsrätter 28 maj - 5 juni. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom att aktieägare förbundigt sig att teckna aktier och ställda emissionsgarantier. Företaget har för avsikt att byta lista i slutet av juni, från Nordic MTF till First North.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss