Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellen AB

Ellen AB

Ellen AB
Barnhusgatan 4
111 23 Stockholm

Hemsida:

/ellen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ellen utvecklar och tillhandahåller produkter inom intimhälsa för kvinnor.. Erbjuder bland annat probiotikaprodukter.

Teckningsperiod:

5 september 2014 - 19 september 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,9 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 september 2014

Värdering:

48 Mkr pre-money och 54,9 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för envar befintlig aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

I företrädesemissionen har erhållits garantiutfästelser från externa investerare samt teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från Ellen ABs större aktieägare motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss