Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ellen AB

Ellen AB

Ellen AB
Barnhusgatan 4
111 23 Stockholm

Hemsida:

/ellen.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ellen utvecklar och tillhandahåller produkter inom intimhälsa för kvinnor.. Erbjuder bland annat probiotikaprodukter.

Teckningsperiod:

11 juni 2012 - 27 juni 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

7,8 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juni 2012

Värdering:

Pre-money 62,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är till drygt 40 procent täckt genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från större aktieägare.

Uppdaterat: 2012-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss