Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Effnetplattformen Holding AB

Effnetplattformen Holding AB

Effnetplattformen Holding AB
Stationsgatan 69
972 34 Luleå

Hemsida:

www.effnetplattformen.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Effnetplattformen Holding AB (559179-8342) har två verksamheter. Dels äger man Effnet AB som är verksamma inom header compression. Och dels är man ett skal via vilket man ska låta ett annat företag notera sig (omvänt förvärv).

Teckningsperiod:

17 juni 2021 - 2 juli 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,9 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 juni 2021

Värdering:

49,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Styrelsen planerar vidare att inom kort kalla till en extra bolagsstämma i syfte att dela ut tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar. Aktier som tillkommer genom föreliggande nyemission kommer att berättiga till utdelning av dessa dotterbolagsaktier.

Uppdaterat: 2021-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss