Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i eEducation Albert AB

eEducation Albert AB

eEducation Albert AB
Polhemsplatsen 5-7
411 03 Göteborg

Hemsida:

hejalbert.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Albert är en app och webbtjänst där barn kan lära sig matematik. Erbjudandet har expanderat och lär nu ut fler ämnen och vänder sig även till tonåringar.

Teckningsperiod:

20 januari 2023 - 20 januari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,03 Mkr

Teckningskurs:

18,70643 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Kids MBA SAS.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss