Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i EcoRub AB

EcoRub AB

EcoRub AB
Kabelg. 9
94331 Öjebyn

Hemsida:

www.ecorub.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

EcoRub är ett utvecklingsbolag som arbetar med ekologiskt gummi – kallat EcoRub. Dvs material som huvudsakligen består av pulveriserade bildäck som binds med plaster och några specialmolekyler. Oftast består det EcoRub till mer än 95 % av återvunna polymerer som gummi och plaster.

Teckningsperiod:

21 september 2011 - 5 oktober 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,03 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 september 2011

Värdering:

Pre-money 8,06 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 2 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

EcoRub har erhållit teckningsförbindelser om 1 Mkr från befintliga aktieägare varav 0,8 Mkr avser tidigare erhållna brygglån som kvittas mot aktier i aktuell emission.

Uppdaterat: 2011-09-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss