Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ecore Group AB

Ecore Group AB

Ecore Group AB
Artillerigatan 26
114 51 Stockholm

Hemsida:

/www.ecoregroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ecore Group förvärvar och vidareutvecklar bolag inom e-handel. Ecore Group AB hette tidigare Mandel Design Group AB.

Teckningsperiod:

21 december 2023 - 4 januari 2024

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 december 2023

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) Teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) Aktier.

Post:

Övrigt:

Bolagets större aktieägare (däribland Bolagets VD Milad Pournouri och styrelseordförande Oliver Aleksov ingår) har lämnat teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. För att täcka upp resterande del och för att säkerställa emissionslikviden i sin helhet har garantiåtaganden om cirka 2,4 MSEK inhämtas från Emanuel Sabelsjö, Milad Mirmoradi och Oliver Aleksov, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om noll procent (0%).

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss