Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Double Bond Pharmaceutical International AB

Double Bond Pharmaceutical International AB

Double Bond Pharmaceutical International AB
Virdings allé 32 B 1tr
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.doublebp.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Double Bond Pharmaceuticals utvecklar en ny generation av läkemedel inom cancer, infektion och autoimmuna sjukdomar.

Teckningsperiod:

23 maj 2016 - 7 juni 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,3 Mkr

Teckningskurs:

2,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 maj 2016

Värdering:

28 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 6 Mkr motsvarande ca 65 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss