Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dome Energy AB

Dome Energy AB

Dome Energy AB
Engelbrektsgatan 9-11
114 31 Stockholm

Hemsida:

/www.domeenergy.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dome Energy affärsidé är ett olja- och gas-företag med fokus på USA. Dome Energy AB hette tidigare Commodity Quest AB. Commodity Quest AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas AB.

Teckningsperiod:

14 januari 2022 - 14 januari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,44 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till huvuddelen av bolagets fordringsägare. Bland dessa återfinns Middelborg Invest AS med ett belopp av 3,2 MSEK och Race Venture Scandinavia AB och Richard Bowyer med 0,8 MSEK vardera.

Post:

Övrigt:

Dome Energy ger även ut konvertibler för 2 700 000 kronor med rätt att konvertera till 1 350 000 aktier à 2 kronor per aktie. Lånet riktas till bland andra John Beck, Henrik Nilsson och Börje Westberg med sammanlagt 1,8 MSEK. Lånet löper med 10% ränta med löptid till 30 juni 2023. Lånet ger rätt för bolaget att konvertera under hela lånets löptid med rätt för innehavararna att konvertera från och med 15 juni 2022.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss