Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.diamyd.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.

Teckningsperiod:

9 september 2021 - 10 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

150 Mkr

Teckningskurs:

28 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2 004 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av G&W Fondkommission.

Post:

Övrigt:

Diamyd Medical inledde en emission på 125-150 Mkr efter att marknaden stängt den 9 september 2021 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 10 september.

Uppdatering: Diamyd fick in 150 Mkr till 28 kr per aktie, motsvarande en rabatt på 28,2 % jämfört stäningskursen.

Uppdaterat: 2021-09-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss