Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.diamyd.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.

Teckningsperiod:

25 mars 2021 - 26 mars 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 729,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av G&W Fondkommission.

Post:

Övrigt:

Diamyd inledde en riktad emission på 60 Mkr efter att marknaden stängt den 25 mars 2021 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 26 mars.

Uppdatering: Diamyd fick in 60 Mkr till 25 kr per aktie.

Uppdaterat: 2021-03-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss