Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.diamyd.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.

Teckningsperiod:

10 maj 2017 - 24 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

68,8 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr per aktie och unit.

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 maj 2017

Värdering:

103,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Aktieägare i Diamyd Medical har företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier teckna två (2) units, vardera bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna kan lösas in under perioden 1 november 2018 till och med den 30 november 2018 till en lösenkurs motsvarande 4,55 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Diamyd Medical
ytterligare cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen är till 80 procent garanterad genom garantiförbindelser.

Uppdaterat: 2017-05-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss