Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.diamyd.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.

Teckningsperiod:

8 februari 2016 - 22 februari 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,1 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 februari 2016

Värdering:

66,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. En (1) befintlig aktie i Diamyd Medical berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-02-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss