Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Diagonal Bio AB

Diagonal Bio AB

Diagonal Bio AB
The Spark, Medicon Village
223 81 Lund

Hemsida:

www.diagonalbio.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Diagonal Bio är ett bioteknikbolag som utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Diagonal Bio AB hette tidigare Diagonal Bio AB.

Teckningsperiod:

10 juni 2021 - 24 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40,05 Mkr

Teckningskurs:

10,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

56 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 570 aktier

Övrigt:

Diagonal Bio noteras på First North den 6 juli 2020.

10 MSEK av erbjudandet avser brygglån som kvittas mot aktier i nyemissionen och cirka 2 MSEK avser kompensation för brygglånet och som också kvittas i nyemissionen. Cirka 22 MSEK av nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 55 procent av den totala emissionsvolymen. I teckningsförbindelserna ingår brygglånet och kompensationen för brygglånet, vilka båda kvittas mot aktier i nyemissionen.

Uppdaterat: 2021-06-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss