Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DanCann Pharma A/S

DanCann Pharma A/S

DanCann Pharma A/S
Rugvænget 5
6823 Ansager, Danmark

Hemsida:

/www.dancann.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dancann Pharma fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.

Teckningsperiod:

21 mars 2023 - 21 mars 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,28 MDKK

Teckningskurs:

0,63 DKK

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

40,96 MDKK pre-money

Villkor:

Kvittning av lån

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss