Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DanCann Pharma A/S

DanCann Pharma A/S

DanCann Pharma A/S
Rugvænget 5
6823 Ansager, Danmark

Hemsida:

dancann.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Dancann Pharma fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.

Teckningsperiod:

7 oktober 2020 - 23 oktober 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30 MDKK

Teckningskurs:

22,50 DKK per unit / 4,50 DKK per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

63,3 MDKK pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit består av fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner TO1 som emitteras vederlagsfritt.

Post:

Minimum 200 units.

Övrigt:

DenCann Pharma noteras på Spotlight den 12 november 2020.

I samband med noteringsemissionen har DanCann Pharma ingått teckningsförbindelser med investerare. Dessa förbindelser uppgår till cirka 22,5 MDKK, motsvarande cirka 75 % av erbjudandet.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna 1 ny aktie till priset 6 DKK under perioden 1-17 september 2021.

Uppdaterat: 2020-10-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss