Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cyxone AB

Cyxone AB

Cyxone AB
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Hemsida:

cyxone.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Cyxone utvecklar cyklotida läkemedelskandidater för autoimmuna och andra sjukdomar.

Teckningsperiod:

3 januari 2022 - 21 januari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

66,9 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 december 2021

Värdering:

111,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Innehav av fem (5) aktier ger tre (3) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Cyxone har erhållit teckningsförbindelser från bolagets verkställande direktör, Tara Heitner, och CFO, Henrik Hang, om cirka 0,1 MSEK, motsvarande cirka 0,1 procent av företrädesemissionen. Vidare har bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 60,8 MSEK, vilket sammantaget säkerställer företrädesemissionen till 91,1 procent.

Uppdaterat: 2022-01-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss