Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cyxone AB

Cyxone AB

Cyxone AB
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Hemsida:

cyxone.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cyxone utvecklar cyklotida läkemedelskandidater för autoimmuna och andra sjukdomar.

Teckningsperiod:

8 oktober 2018 - 23 oktober 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

49,3 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 oktober 2018

Värdering:

49,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) unit. En unit omfattar en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 90 procent av emissionsgarantier.

En (1) teckningsoption ger möjlighet att teckna en (1) nyemitterad aktie under perioden 2 september - 18 september 2018. Teckningskursen för att teckna aktie med stöd av teckningsoptionen kommer att vara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under 19 augusti – 30 augusti 2019, med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen kan inte vara lägre än 3,75 SEK per aktie eller högre än 7,50 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt som lägst cirka 73,9 miljoner kronor och som högst cirka 147,9 miljoner kronor.

Uppdaterat: 2018-09-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss