Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cyxone AB

Cyxone AB

Cyxone AB
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Hemsida:

cyxone.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Cyxone utvecklar cyklotida läkemedelskandidater för autoimmuna och andra sjukdomar.

Teckningsperiod:

13 april 2016 - 29 april 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

5 kr per aktie / 10 kr per unit

Likviddag:

11 maj 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

39,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 unit, minimum 500 units.

Övrigt:

Cyxone noteras på First North den 7 juni 2016.

1 unit består av 2 aktier, samt 1 teckningsoption av serie TO1 och 1 teckningsoption av serie TO2.

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari – 10 februari 2017. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september – 29 september 2017.

Uppdaterat: 2016-04-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss