Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cyber Security 1 AB

Cyber Security 1 AB

Cyber Security 1 AB
Box 848
851 23 Sundsvall

Hemsida:

cyber1.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cyber Security 1 är ett globalt it-säkerhetsföretag som erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för att motverka it-brott. Cyber Security 1 AB hette tidigare Cognosec AB.

Teckningsperiod:

5 juli 2021 - 19 juli 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1,774 MEUR

Teckningskurs:

0,01 EUR per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juli 2021

Värdering:

3,548 MEUR pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för vardera på avstämningsdagen två (2) innehavda aktier. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit i Bolaget. Varje Unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2021.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas till 100 procent av externa garantiåtaganden från extern investerare.

En (1) teckningsoption av serie 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 25 juli 2022 till och med den 8 augusti 2022 mot kontant betalning om 0,01 EUR per aktie. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 1,774mEUR före emissionskostnader.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss