Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Curando Nordic AB

Curando Nordic AB

Curando Nordic AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

curando.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Curando erbjuder en flexibel, obunden och bred digital integrationsplattform för att samla ett företags processer kring hälsa, hälsotjänster och data på ett ställe. Curando Nordic AB hette tidigare Rethinking Care Sweden AB.

Teckningsperiod:

1 juni 2016 - 29 juni 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25 Mkr pre-money.

Villkor:

Private placement.

Post:

Övrigt:

I maj-juni 2016 gjorde företaget även en nyemission på 2 Mkr till pre-money 23 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss