Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CS Medica A/S

CS Medica A/S

CS Medica A/S
Fruebjergvej 3
2100 Köpenhamn, Danmark

Hemsida:

www.cs-medica.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CS Medica är ett medicinskt cannabisbolag som har åtagit sig att utveckla, tillverka och kommersialisera receptfria medicintekniska produkter som innehåller cannabinoider.

Teckningsperiod:

26 mars 2023 - 26 mars 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

60 MDKK

Teckningskurs:

28,13 DKK

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Inner Mongolia Rong Shi Hi-Tech Co., Ltd i Kina.

Post:

Övrigt:

Observera, vi sätter 26 mars 2023 som emissionsdatum, men det är datumet då emissionen kommunicerades, det kommer sannolikt ta 1-2 år innan hela emissionen är genomförd.

Teckningskursen på 28,13 DKK kan jämföras med att aktien under veckan stängde på 5,08 DKK.

Emissionen är uppdelad i två trancher på 30 MDKK vardera, där det finns villkor för att respektive tranch ska genomföras.

För den första tranchen gäller att registrering och godkännande av 3-5 Cannasen CBD-produkter erhålls av China National medical Products Administration.

För den andra tranchen gäller att CS Medica ska nå intäkter på minst 64,4 MDKK i 12-månadersperioden som följer efter betalning av den första tranchen.

Om CS Medica inte uppnår kraven för den andra tranchen ska RongShi erhålla nyemitterade aktier till ett nominellt värde av 138 642 DKK (nominellt värde per aktie är idag 0,065 DKK). Dvs 2 132 953 aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss