Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crunchfish AB

Crunchfish AB

Crunchfish AB
Stora varvsgatan 6A 4tr
211 19 Malmö

Hemsida:

crunchfish.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Crunchfish utvecklar unika lösningar för interaktion och kommunikation med mobilen.

Teckningsperiod:

11 oktober 2021 - 25 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

64,43 Mkr

Teckningskurs:

75 kr per unit / 25 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 oktober 2021

Värdering:

708,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:11. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt och trettiotre (33) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner serie 2021.

Post:

Övrigt:

För TO 2021 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:

a) att varje TO 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 16 november 2022 till och med den 30 november 2022, dock högst 37,50 kronor (dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde). Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden;

b) att teckningskursen och det antal aktier som varje TO 2021 ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser;

c) att optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 5 december 2022 till och med den 19 december 2022;

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss