Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crown Energy AB

Crown Energy AB

Crown Energy AB
Engelbrektsgatan 9-11
11431 Stockholm

Hemsida:

www.crownenergy.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Crown Energy äger 85 % av SmarTee S.a.r.l., vilket är moderbolag till AccYouRate Group Crown som kan addera medicinska funktioner till t-shirts. Crown Energy AB hette tidigare Benchmark Förvaltnings AB.

Teckningsperiod:

4 januari 2016 - 4 maj 2016

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

63 Mkr

Teckningskurs:

2 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

126 Mkr pre-money, exkl utspädning.

Villkor:

Riktad till Cement Fund SCSp (Société en Commandite Spéciale) eller ett nybildat bolag i dess ställe.

Post:

Övrigt:

I varje unit medföljer en warrant som ger innehavaren rätt att teckna aktier till samma pris som i den aktuella emissionen, dvs 2 kr. Det kan tillföra Crown Energy ytterligare 63 Mkr.

Antalet units ska vara 31 500 000. Varje unit består av en ny aktie och en warrant. Varje warrant berättigar innehavaren att teckna sig för en ny aktie i Bolaget. Perioden för teckning av aktier baserat på utnyttjning av warranter skall löpa mellan dagen för tillträde av units (d.v.s. när units har blivit registrerade hos Bolagsverket och överförda till Investerarens kontodepå) till och med och inklusive dagen som infaller 24 månader därefter.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss