Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Crown Energy AB

Crown Energy AB

Crown Energy AB
Engelbrektsgatan 9-11
11431 Stockholm

Hemsida:

www.crownenergy.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Crown Energy äger 85 % av SmarTee S.a.r.l., vilket är moderbolag till AccYouRate Group Crown som kan addera medicinska funktioner till t-shirts. Crown Energy AB hette tidigare Benchmark Förvaltnings AB.

Teckningsperiod:

25 juni 2012 - 12 juli 2012

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission till institutionella investerare och allmänheten.

Post:

Övrigt:

Den riktade emissionen är till 100 procent säkerställd genom emissionsgarantier från externa investerare bestående av bland annat AB Traction, Knutsson Holdings AB, Bertil Lindkvist och Gabrielsson Invest AB.

Crown Energy gör samtidigt en företrädesemission och en kvittningsemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss