Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Corline Systems AB

Corline Systems AB

Corline Systems AB
Lefflersgatan 5
751 09 Uppsala

Hemsida:

www.corline.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Corline Systems utvecklar och marknadsför produkter som minskar bortstötning och ökar inväxt av transplanterade organ och celler.

Teckningsperiod:

20 maj 2019 - 20 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,95 Mkr

Teckningskurs:

15,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

244,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, tecknades av tecknas av Healthinvest Small & Microcap Fund (420 000 aktier) Eccenovo AB (300 000 aktier), LS Medcap GmbH (90 000 aktier) och Adam Dahlberg (90 000 aktier).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss